Exempel på CV för kaptener (gratis guide)

Skapa ett Captain CV som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju redan idag.

Exempel på meritförteckning för kaptener
Genomsnittligt betyg: 4,3 (178 röster)
Exempel på meritförteckning för kaptener

Letar du efter ett perfekt exempel på en kaptens CV? Då behöver du inte leta längre! Vår artikel med exempel på CV för kaptener ger dig en omfattande guide till hur du skapar ett effektivt, professionellt CV som hjälper dig att få det jobb du vill ha. Vi ger en detaljerad översikt över de färdigheter och kvalifikationer som krävs för att bli en framgångsrik kapten, samt tips och tricks för att skapa ett imponerande CV. Oavsett om du är en erfaren veteran eller en ny kapten kommer vår guide att hjälpa dig att skapa ett effektivt CV som hjälper dig att sticka ut från konkurrenterna.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel för att inspirera dig.

Vad gör en kapten?

En kapten ansvarar för den övergripande driften av ett fartyg eller en båt. Detta innefattar att leda besättningen, övervaka navigations- och kommunikationssystemen, garantera passagerarnas och lastens säkerhet samt föra fartygets loggbok. Kaptenen ansvarar också för att fartyget följer sjöfartsregler och lagar.


Vilka ansvarsområden har en kapten?

 • Leda och övervaka besättningen
 • Leda fartygets verksamhet
 • Säkerställa passagerarnas och besättningens säkerhet
 • Upprätthålla en trygg och säker miljö
 • Säkerställa att fartyget underhålls i enlighet med föreskrifter och standarder
 • Navigera fartyget enligt sjökort och navigationsinstrument
 • Kommunicera och samordna med andra fartyg, hamnar och landbaserade myndigheter
 • övervaka fartygets resultat och förvalta dess resurser
 • Föra noggranna register och loggböcker

Exempel på CV för kaptener för inspiration

Kapten
Personliga detaljer:

 • Tfn: +1 123 456 7890
 • E-post: captain@gmail.com
 • Adress: 1234 Anywhere Street, Anytown, USA

Kaptenen är en erfaren sjöman som har seglat under de senaste 10 åren. Han har en gedigen bakgrund inom fartygsnavigering, ledning och drift. Han är mycket kunnig inom sjöfartsregler och är en utmärkt problemlösare. Kaptenen är en ledare med utmärkt kommunikationsförmåga, som kan motivera sin besättning och få fram det bästa i dem.

Arbetslivserfarenhet

 • Kapten, XYZ Shipping Company - 2013 - Nuvarande
  • Ansvarig för säker drift av ett containerfartyg
  • Navigerade fartyget i hög sjö och dåligt väder
  • Ledde en besättning på 20+ personer
  • Säkerställde efterlevnad av sjöfartsregler
 • Förste styrman, ABC Shipping Company - 2010 - 2013
  • Hjälpte till med navigering och drift av lastfartyg
  • Övervakade en besättning på 10 personer
  • Säkerställde efterlevnad av sjöfartsregler

Utbildning

 • Sjöfartshögskolan - Diplom i sjöfartsvetenskap - 2010

Färdigheter

 • Navigation
 • Verksamhet
 • Ledarskap
 • Kommunikation

Certifieringar

 • USCG Master Mariner - 2016
 • STCW-95 - 2016

Språk

 • Engelska - modersmål
 • Spanska - flytande


CV-tips för kaptener

Att skapa ett perfekt CV som sätter fart på karriären är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan vara till hjälp, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för just din jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om kaptenens CV.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna Kaptener - ta del av deras råd för att inte bara göra din skrivprocess enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Se till att ditt CV är uppdaterat, heltäckande och felfritt.
 • Lyft fram dina kvalifikationer, intyg och erfarenheter.
 • Fokusera på prestationer snarare än arbetsuppgifter.
 • Inkludera nyckelord från arbetsbeskrivningar för att säkerställa att ditt CV fångas upp av system för spårning av sökande.
 • Inkludera kontaktinformation som är lätt att hitta och professionell.


Exempel på sammanfattning av CV för kaptener

En CV-sammanfattning eller ett CV-mål är en viktig del av ett CV som kan hjälpa till att fånga potentiella arbetsgivares uppmärksamhet. En sammanfattning eller målsättning kan ge arbetsgivaren en kort översikt över dina erfarenheter, färdigheter och kvalifikationer. Det kan också fungera som ett sätt att visa upp dina unika förmågor och lyfta fram viktiga punkter som gör att du sticker ut från andra sökande. Genom att använda en sammanfattning eller målsättning kan du snabbt visa varför du är den perfekta kandidaten för jobbet.

Till exempel:

 • Rutinerad kapten med 10+ års erfarenhet av marin navigation, drift och säkerhet. Skicklig inom fartygshantering och utbildning av personal.
 • Erfaren kapten med över 15 års erfarenhet av sjöfart. Dokumenterad framgång med att leda besättningar, samordna operationer och hantera fartyg.
 • Kapten med över 20 års erfarenhet av att leda och hantera fartyg. Expertis inom navigering, fartygsdrift och personalhantering.
 • Mycket erfaren kapten med över 25 år inom sjöfartsbranschen. Kunnig inom fartygsdrift och navigering, besättningsledning och säkerhetsprotokoll.
 • Pålitlig kapten med över 30 års erfarenhet av att navigera fartyg, leda verksamhet och övervaka personal. Dokumenterad framgångsrik meritlista.


Skapa ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för kaptener

Det är viktigt att bygga upp ett starkt erfarenhetsavsnitt i ett CV för kaptener eftersom det lyfter fram dina kvalifikationer och färdigheter på ett sätt som är lätt att förstå och som sticker ut för potentiella arbetsgivare. Kaptener ansvarar för säkerheten och effektiviteten på sina fartyg, så det är viktigt att visa din erfarenhet inom sjöfartsbranschen, inklusive hur många år du har varit i branschen och eventuella ledarskaps- eller chefspositioner du har haft. Dessutom bör den innehålla alla certifieringar eller utbildningar som du har genomgått, t.ex. första hjälpen och HLR, vilket kan vara till nytta för potentiella arbetsgivare. Slutligen bör du beskriva alla prestationer du har gjort inom branschen, t.ex. att du har lyckats docka fartyget eller genomfört en lyckad resa. Ett starkt erfarenhetsavsnitt kan hjälpa dig att sticka ut från konkurrenterna och visa dina kvalifikationer och erfarenheter för potentiella arbetsgivare.

Till exempel:

 • Befälhavare på en turistbåt med upp till 50 passagerare, ansvarig för fartygets säkra drift och passagerarnas välbefinnande.
 • Övervakade en besättning på 10 personer och tillhandahöll ledarskap och utbildning.
 • Framgångsrik navigering av fartyget i alla väderförhållanden.
 • Ansvarig för fartygets reseplanering, inklusive bränsleberäkningar och val av rutt.
 • Förde noggranna register över fartygets reseloggar, sjökort och annat pappersarbete.
 • Kännedom om alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter och förfaranden.
 • Hanterade fartygets inventarier och förnödenheter.
 • Utförde dagliga inspektioner av fartyg och utrustning.
 • Tillhandahöll kundservice och gästfrihet ombord på fartyget.
 • Utförde säkerhetskontroller av fartyget före avgång.


Kapten CV utbildning exempel

En kapten måste ha god förståelse för sjöfartslagstiftning, navigation och sjömanskap samt ingående kunskaper om fartyget och dess utrustning. De bör också ha starka ledaregenskaper, god kommunikationsförmåga och förmåga att fatta beslut samt kunskap om relevanta säkerhetsbestämmelser. I många fall måste kaptener också ha en giltig Merchant Mariner Credential (MMC) utfärdad av den amerikanska kustbevakningen.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för kaptener:

 • Bachelor of Science i Naval Architecture och Marine Engineering, U.S. Naval Academy, Annapolis, MD, 2002
 • Master of Science i Ocean Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 2006
 • Advanced Ship Command and Tactical Training, Surface Warfare Officers School, Newport, RI, 2009
 • Certifierad sjöman, USA:s kustbevakning, 2011


Kaptensfärdigheter för ett CV

Att lägga till färdigheter i ett CV för kaptener är viktigt eftersom det ger arbetsgivaren möjlighet att snabbt bedöma kandidatens kvalifikationer och erfarenhet. Färdigheter visar kandidatens potential att lyckas med jobbet och kan hjälpa arbetsgivaren att avgöra vem som passar bäst för jobbet. Färdigheter visar också hur kandidaten har vuxit och utvecklats i sin karriär, så att arbetsgivare kan få en bättre förståelse för deras kapacitet.

Mjuka färdigheter:

 1. Ledarskapsförmåga
 2. Kommunikationsförmåga
 3. Organisatoriska färdigheter
 4. Interpersonell kompetens
 5. Problemlösningsförmåga
 6. Tidsplanering
 7. Anpassningsförmåga
 8. Beslutsfattande
 9. Lagarbete
 10. Konfliktlösning
< />
Hårda färdigheter:
 1. Ledarskapsfärdigheter
 2. Problemlösning
 3. Förvaltning av flottan
 4. Navigation
 5. Sjöfartslagstiftning
 6. Underhåll av fartyg
 7. Insatser vid nödsituationer
 8. Laguppbyggnad
 9. Säkerhetsprotokoll
 10. Radioverksamhet


Vanliga misstag att undvika när man skriver ett CV för kaptener

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade rekryteringssystem, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera din kontaktinformation, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att ange personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter för en kaptens CV

 • Lyft fram dina certifieringar, licenser och relevanta erfarenheter.
 • Bifoga en detaljerad förteckning över de fartyg som du har varit befälhavare på.
 • Beskriv eventuella särskilda kvalifikationer eller utmärkelser som du har fått.
 • Visa prov på ledarskap, kommunikation och problemlösningsförmåga.
 • Ange eventuell utbildning och erfarenhet inom säkerhet eller miljö.
 • Visa dina kunskaper om navigering, drift och underhåll.
 • Diskutera din förmåga att leda ett arbetslag och samordna aktiviteter.
 • Visa prov på god kundservice och social kompetens.

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis