Exempel på CV för filialchef (gratis guide)

Skapa ett CV för filialchef som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju redan idag.

Exempel på CV för filialchef
Genomsnittligt betyg: 4,8 (128 röster)
Exempel på CV för filialchef

Den här artikeln ger ett exempel på ett CV för en filialchef och lyfter fram de viktiga delar som bör ingå för att lyckas få till en intervju. Den beskriver vad som bör ingå i varje avsnitt och ger exempel på hur man kan betona viktiga färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter. Dessutom får du tips om hur du effektivt marknadsför dina unika kvalifikationer och erfarenheter till arbetsgivare.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel som kan inspirera dig.

Vad gör en filialchef?

En filialchef ansvarar för den övergripande verksamheten och resultatet för en specifik filial inom ett företag. De övervakar den dagliga verksamheten, ser till att kundservicestandarderna uppfylls, leder anställda, utvecklar och implementerar marknadsföringsstrategier och ser till att filialen är lönsam. De är också ansvariga för att hantera filialens ekonomiska aspekter, inklusive budgetering, prognoser och rapportering.


Vilka ansvarsområden har en filialchef?

 • Leda filialens personal och se till att de ger utmärkt kundservice
 • Uppnå försäljningsmål och servicemål för filialen
 • Upprätthålla filialens verksamhet och säkerhet
 • Analysera filialens finansiella resultat och utveckla handlingsplaner
 • Övervakning av efterlevnaden av lagar, förordningar och organisationspolicyer
 • Utveckla och genomföra strategier för att öka kundnöjdheten
 • Skapa en positiv arbetsmiljö
 • Hantera kundklagomål och lösa tvister
 • Utveckla och upprätthålla relationer med lokala affärspartners

Exempel på filialchefens CV för inspiration

Personliga uppgifter

 • Namn: John Doe
 • E-post: john.doe@example.com
 • Telefon: (555) 555-5555
 • Adress: 123 Main Street, Anytown, ST 12345

Sammanfattning

John Doe är en erfaren filialchef med mer än 10 års erfarenhet inom bank- och finanssektorn. Han har en passion för att ge utmärkt kundservice och har en dokumenterad erfarenhet av att hantera framgångsrika filialer. John är mycket skicklig på finansiell analys och problemlösning, och har en djup förståelse för bankregler och policyer.

Arbetslivserfarenhet

 • Filialchef, ABC Bank - Anytown, ST (2019 - Nuvarande)
 • Hanterade ett team med 20 anställda
 • Implementerade nya kundserviceprotokoll
 • Utvecklat en framgångsrik marknadsföringsstrategi för att öka kundengagemanget
 • Tillhandahöll utbildning och mentorskap för nya medarbetare
 • Hanterade den dagliga driften av filialen

Utbildning

 • Kandidatexamen i företagsekonomi - Anytown University, Anytown, ST (2012)

Färdigheter

 • Finansiell analys
 • Kundservice
 • Ledarskap
 • Problemlösning
 • Marknadsföringsstrategier

Certifieringar

 • Certifierad filialchef - ABC Bank, Anytown, ST (2017)

Språk

 • Engelska (flytande)
 • Spanska (medellång)


CV-tips för filialchef

Att skapa ett perfekt CV som sätter fart på karriären är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan hjälpa, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för din specifika jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skriver ett cv för filialchef.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna filialchefer - ta del av deras råd för att inte bara göra skrivprocessen enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Lyft fram ditt ledarskap och dina ledaregenskaper.
 • Visa upp din förmåga att utveckla och genomföra strategier.
 • Betona din kundservice och kommunikationsförmåga.
 • Visa din förmåga att lösa problem och fatta beslut.
 • Visa upp din förmåga att analysera data och utveckla strategier.


Exempel på sammanfattning av CV för filialchef

En sammanfattning eller ett mål i ditt CV är viktigt eftersom det ger dig möjlighet att snabbt och kortfattat visa upp dina kunskaper, erfarenheter och kvalifikationer på ett sätt som sticker ut för arbetsgivaren. Din sammanfattning eller målsättning bör vara skräddarsydd för det jobb du söker och lyfta fram dina mest relevanta färdigheter och prestationer. Det kan också användas för att göra ett positivt första intryck och för att visa att du förstår rollen och företaget du söker till.

Exempel:

 • Motiverad Branch Manager med 10 års erfarenhet av detaljhandel. Duktig på att leda team, hantera kundrelationer och driva försäljning.
 • Framgångsrik Branch Manager med 5 års erfarenhet av att övervaka den dagliga verksamheten och kundservice. Dokumenterad erfarenhet av att öka försäljningen.
 • Erfaren Branch Manager med 8 års erfarenhet av detaljhandel och kundservice. Skicklig inom utbildning, lagerhantering och problemlösning.
 • Erfaren filialchef med 6 års erfarenhet av ledarskap och kundservice. Har dokumenterad erfarenhet av att driva försäljning och förbättra kundrelationer.
 • Energisk Branch Manager med 7 års erfarenhet av att driva kundnöjdhet och öka försäljningen. Har stark kommunikations- och organisationsförmåga.


Bygg upp ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för filialchef

Det är viktigt att bygga upp ett starkt erfarenhetsavsnitt i CV:t för en filialchef eftersom det visar potentiella arbetsgivare att du har den erfarenhet som krävs för att lyckas i rollen. Det visar också dina kvalifikationer och färdigheter, och ger arbetsgivarna en förståelse för hur du skulle hantera ansvaret som filialchef. Genom att lyfta fram din erfarenhet kan du visa arbetsgivaren att du har de kvalifikationer och färdigheter som krävs för att effektivt leda en filial. Dessutom kan ett starkt erfarenhetsavsnitt hjälpa dig att sticka ut från andra sökande och visa att du är en väl avrundad och erfaren yrkesperson.

Till exempel:

 • Hanterade den dagliga driften av en detaljhandelsfilial, inklusive personalövervakning, kundservice och försäljning.
 • Genomförde och övervakade operativa förfaranden för att säkerställa efterlevnad av fastställda riktlinjer och bestämmelser.
 • Tillhandahöll ledarskap och vägledning till personalen för att hjälpa dem att nå sin fulla potential.
 • Utvecklade och upprätthöll relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Analyserade bokslut och utarbetade rapporter för den högsta ledningen.
 • Hanterade filialens budget och säkerställde kostnadseffektiviteten i all verksamhet.
 • Upprätthöll en trygg och säker miljö för kunder och personal.
 • Genomförde regelbundna utvärderingar av personalens prestationer och gav feedback.
 • Löste kundklagomål och kundförfrågningar på ett snabbt och effektivt sätt.
 • Identifierade förbättringsområden och implementerade strategier för att öka effektiviteten och lönsamheten.


Filialchef CV utbildning exempel

En filialchef behöver vanligtvis minst en kandidatexamen inom ekonomi, finans, redovisning eller ett relaterat område. Många arbetsgivare kräver också erfarenhet av arbete inom bank- eller finanssektorn, t.ex. som kassör eller lånehandläggare. Starka interpersonella färdigheter och ledarskapsförmåga, samt en förståelse för bankregler, är också viktigt för filialchefer.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för en filialchef:

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, University of London, 2013
 • Master of Business Administration, University of Oxford, 2016
 • Certifikat i ledarskap och management, The Open University, 2019


Filialchefens färdigheter för ett CV

Det är viktigt att lägga till färdigheter i ett CV för en filialchef eftersom det ger arbetsgivarna en uppfattning om dina förmågor och kvalifikationer. Det ger dem också en bättre förståelse för din yrkeserfarenhet och expertis inom området. Exempel på färdigheter kan vara: ledarskap, kommunikation, problemlösning, kundservice, ekonomisk förvaltning, personalhantering och projektledning. Dina färdigheter bör vara skräddarsydda för den tjänst du söker och bör backas upp med relevant erfarenhet.

Mjuka färdigheter:

 1. Ledarskap
 2. Organisatorisk
 3. kommunikation
 4. Tidsplanering
 5. Problemlösning
 6. Laguppbyggnad
 7. Mellanmänsklig
 8. Konfliktlösning
 9. Kundservice
 10. Nätverkande
< />
Hårda färdigheter:
 1. Ledarskapsfärdigheter
 2. Operativ ledning
 3. Finansiell ledning
 4. Teamledning
 5. Organisatoriska färdigheter
 6. Riskhantering
 7. Dataanalys
 8. Problemlösning
 9. Kundservice
 10. Projektledning


Vanliga misstag att undvika när du skriver ett CV för en filialchef

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade system för uppföljning av ansökningar, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera din kontaktinformation, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att inkludera personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter i ett CV för en filialchef

 • Framhäva erfarenhet av att leda ett team, övervaka verksamheten, uppfylla mål och tidsfrister samt lösa kundförfrågningar.
 • Visa prov på effektiv kommunikation, interpersonella färdigheter och problemlösningsförmåga.
 • Visa upp kunskap om bankregler, finansiella produkter och kundservicestandarder.
 • Beskriv framgångar med att förbättra processer, öka effektiviteten och minska kostnaderna.
 • Inkludera certifieringar och fortbildningskurser.

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis