Exempel på CV för administrationschef (gratis guide)

Skapa ett CV för administrationschef som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju redan idag.

Exempel på CV för administrativ chef
Genomsnittligt betyg: 4,5 (169 röster)
Exempel på CV för administrativ chef

Vår artikel om exempel på CV för administrationschef ger en omfattande guide till hur man skriver ett CV för en administrationschef. Vi ger en översikt över de viktigaste områdena att inkludera i ditt CV, från din professionella sammanfattning och kompetens till din erfarenhet och utbildning. Vi ger också tips på hur du skräddarsyr ditt CV så att det sticker ut från konkurrenterna. Med våra råd och vår vägledning kan du skapa ett CV som kommer att imponera på arbetsgivarna och hjälpa dig att få det jobb du vill ha.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel som kan inspirera dig.

Vad gör en administrationschef?

En administrationschef ansvarar för att övervaka den administrativa verksamheten i ett företag eller en organisation. Detta inkluderar att leda personal, samordna operativa rutiner, utveckla policyer och rutiner samt hantera budgetering och finansiell rapportering. Administrationschefer ansvarar också för att implementera ny teknik och organisatoriska strategier för att säkerställa en effektiv verksamhet och en hög nivå av kundservice.

Vi är på väg att börja, men först, här är några andra Administration Manager relaterade CV-exempel:

Vilka ansvarsområden har en administrationschef?

 • Övervaka den dagliga driften av organisationen.
 • Leda och motivera personalen.
 • Utveckla och implementera strategier för organisatoriska förbättringar.
 • Säkerställa efterlevnad av alla relevanta lagar och förordningar.
 • Hantera budgetar och finansiella planer.
 • Analysera resultatdata och föreslå förbättringar.
 • Utarbeta och genomföra riktlinjer och förfaranden.
 • Förhandla kontrakt med leverantörer och kunder.
 • Fungera som talesperson för organisationen.
 • Övervaka rekrytering, anställning och utbildning av ny personal.

Exempel på administrationschefens CV för inspiration

Personliga uppgifter:
Namn: John Doe
Adress: 123 Fake Street, Los Angeles, CA 55555
Telefon: 555-555-5555
E-post: john.doe@example.com

Sammanfattning:
John Doe är en erfaren administrationschef med 10+ års erfarenhet av att leda flera avdelningar. Han är expert på organisationsutveckling, projektledning och ekonomisk tillsyn. Han har en Bachelor of Business Administration från ABC University och är certifierad inom projektledning och affärsanalys.

Arbetslivserfarenhet:

 • Administrationschef, XYZ Corporation, Los Angeles, Kalifornien (2017-nu)
  • Leda den finansiella och administrativa verksamheten för flera avdelningar
  • Utveckla och implementera organisatoriska policyer och procedurer
  • Leda tvärfunktionella team för att säkerställa att projekten slutförs i tid
 • Finansiell analytiker, ABC Company, Los Angeles, Kalifornien (2012-2017)
  • Utfört finansiella analyser och prognoser
  • Utarbetat finansiella rapporter, budgetar och presentationer
  • Tillhandahöll finansiell rådgivning och stöd till ledningen

Utbildning:
Kandidatexamen i företagsekonomi, ABC University, Los Angeles, CA (2009)

Färdigheter:

 • Projektledning
 • Finansiell analys
 • Organisationsutveckling
 • Budgetering och prognoser
 • Företagsanalys

Certifieringar:
Professionell projektledning (PMP)
Professionell affärsanalys (BAP)

Språk:
Engelska (modersmål)
Spanska (konversation)CV-tips för administrationschef

Att skapa ett perfekt, karriärstartande CV är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan hjälpa, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för din specifika jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skriver ett CV för administrationschefer.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna administrationschefer - ta del av deras råd för att inte bara göra skrivprocessen enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Lyft fram din erfarenhet av ledarskap och chefskap.
 • Presentera en tydlig och kortfattad sammanfattning.
 • Ange alla relevanta intyg och kvalifikationer.
 • Beskriv din erfarenhet av administrativa aktiviteter.
 • Inkludera viktiga prestationer och kvantifierbara resultat.


Exempel på sammanfattning av CV för administrationschef

En CV-sammanfattning eller ett CV-mål är ett bra sätt att snabbt lyfta fram dina kvalifikationer och erfarenheter för en roll som administrationschef. Det här avsnittet bör skräddarsys för att passa det jobb du söker och fokusera på de styrkor som gör dig till en bra kandidat. Det ska också visa din förståelse för organisationen och arbetsuppgifterna. Genom att inkludera en CV-sammanfattning eller målsättning kan du hjälpa arbetsgivare att snabbt identifiera varför du är rätt person för jobbet.

Till exempel:

 • Organiserad och detaljorienterad administrationschef med över 10 års erfarenhet av personalhantering, upphandling och kundservice.
 • Erfaren administrationschef med en bakgrund inom ekonomi, drift och kundservice. Skicklig i att utveckla och upprätthålla starka relationer med kunder.
 • Uppfylld administrationschef med omfattande bakgrund inom utveckling och implementering av system och förfaranden för att förbättra verksamheten.
 • Dynamisk administrationschef med fokus på processförbättring, kostnadsreduktion och kundrelationer. Dokumenterad förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
 • Analytisk administrationschef som är kunnig inom teamledning, budgetering och kundservice. Skicklig i att utveckla strategier för att uppfylla organisatoriska mål.


Skapa ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för administrationschef

Att bygga upp ett starkt erfarenhetsavsnitt i ett CV för administrationschef är avgörande för att få jobbet! Det hjälper dig att visa dina färdigheter, förmågor och kvalifikationer för potentiella arbetsgivare. Det visar också att du är organiserad och har den erfarenhet som krävs för att hantera de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. En stark erfarenhetsdel i ett CV för administrationschef ger också arbetsgivaren en bättre förståelse för omfattningen av dina tidigare roller, hur du hanterade dem och hur framgångsrik du var i dessa roller. I slutändan kommer ett starkt erfarenhetsavsnitt att ge arbetsgivaren förtroende för att du är rätt person för jobbet.

Till exempel:

 • Tillhandahöll administrativt stöd till ledningen, inklusive schemaläggning, arkivering och rapportförberedelser.
 • Utvecklade och implementerade kontorsrutiner för att förbättra noggrannhet och effektivitet.
 • Utarbetade och övervakade budgetar och såg till att de finansiella rapporterna var korrekta.
 • Hjälpte till med att organisera möten, konferenser och specialevenemang.
 • Samordnade researrangemang och kostnadsredovisning för personalen.
 • Hanterade konfidentiell information med diskretion och diplomati.
 • Ge vägledning till personalen i administrativa frågor.
 • Skapa och underhålla arkiveringssystem för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.
 • Utvecklade och upprätthöll relationer med säljare, leverantörer och kunder.
 • Ansvarade för den dagliga kontorsdriften, inklusive posthantering, kontorsmaterial och utrustning.


Administrationschef CV utbildning exempel

En framgångsrik administrationschef bör ha minst en kandidatexamen i företagsekonomi, företagsledning, finans eller ett relaterat område. De bör också ha erfarenhet av kontorsledning och administrativa förfaranden. Andra önskvärda kvalifikationer är utmärkt organisations-, kommunikations- och problemlösningsförmåga samt goda kunskaper om datorer och programvaruapplikationer.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för administrationschef:

 • Kandidatexamen i företagsekonomi - University of Georgia, Atlanta, GA - juni 2011
 • Associate of Applied Science i företagsekonomi - Georgia State University, Atlanta, GA - juni 2009
 • Certifikat i kontorsadministration - Gwinnett Technical College, Lawrenceville, GA - juni 2007


Administrationschefens färdigheter för ett CV

Det är viktigt att lägga till färdigheter i ett CV för en administrationschef eftersom det hjälper arbetsgivare att snabbt identifiera de relevanta färdigheter och kvalifikationer som den sökande har. Ett väl utformat CV som beskriver en kandidats erfarenhet och kvalifikationer kan vara skillnaden mellan att få jobbet och inte. De färdigheter som en administrationschef bör ha bör återspegla det ansvar som är förknippat med rollen. Det kan handla om utmärkt kommunikation, organisation, budgetering och IT-kunskaper. Det är också viktigt att inkludera eventuella certifieringar och kvalifikationer som den sökande kan ha för att visa sin expertis inom sitt område. Genom att inkludera dessa färdigheter kan arbetsgivaren snabbt avgöra om den sökande passar för jobbet eller inte.

Mjuka färdigheter:

 1. Ledarskap
 2. Organisatorisk
 3. kommunikation
 4. Problemlösning
 5. Tidsplanering
 6. Laguppbyggnad
 7. Beslutsfattande
 8. Motivering
 9. Planering
 10. Konfliktlösning
< />
Hårda färdigheter:
 1. Kontorsadministration
 2. Budgetplanering
 3. Projektledning
 4. Organisatoriska färdigheter
 5. Tidsplanering
 6. Dataanalys
 7. Beslutsfattande
 8. Problemlösning
 9. Ledarskap
 10. Kommunikation


Vanliga misstag att undvika när du skriver ett CV för en administrationschef

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade system för uppföljning av ansökningar, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera din kontaktinformation, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att inkludera personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter i ett CV för en administrationschef

 • God kommunikationsförmåga
 • Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga
 • Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
 • Färdigheter i Microsoft Office Suite
 • Mycket organiserad och detaljorienterad
 • God förmåga att lösa problem och fatta beslut
 • Förmåga att prioritera uppgifter och hålla tidsfrister
 • Flexibel och anpassningsbar till föränderliga arbetsmiljöer
 • Starka färdigheter i ledarskap och teambuilding
 • Kunskaper om budgetering och ekonomisk förvaltning.
 • Förmåga att utveckla och genomföra strategier för att förbättra effektiviteten
 • Kunskap om tillämpliga lagar och förordningar

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis