Exempel på CV för supportchef (gratis guide)

Skapa ett CV för supportchef som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju redan idag.

Chef för support Exempel på CV
Genomsnittligt betyg: 4,3 (57 röster)
Chef för support Exempel på CV

Välkommen till vårt CV-exempel för supportchef. I den här artikeln får du all viktig information du behöver för att skapa ett effektivt CV för en tjänst som supportchef. Vi ger dig en omfattande beskrivning av de roller och ansvarsområden som en supportchef har och hur du kan lyfta fram dina färdigheter och prestationer i ditt CV. Vi kommer också att ge dig tips och råd om hur du kan se till att ditt CV sticker ut från konkurrenternas. Läs vidare för att lära dig mer om hur du skapar ett effektivt CV för en roll som supportchef.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel för att inspirera dig.

Vad gör en supportchef?

En supportchef övervakar kundserviceteamet och hanterar kundförfrågningar, klagomål och feedback. De ansvarar för att kundserviceteamet tillhandahåller en hög nivå av kundservice, felsöker kundproblem och förbättrar kundserviceprocesserna. De har också ett nära samarbete med andra avdelningar för att säkerställa kundnöjdhet och kan hjälpa till att utveckla kundservicestrategier.


Vilka ansvarsområden har en supportchef?

 • Hantera kundtjänstpersonal, inklusive rekrytering, utbildning och schemaläggning
 • Utveckla rutiner, policyer och standarder för kundservice
 • Svara på kundförfrågningar, klagomål och problem på ett snabbt och professionellt sätt
 • Spåra kundservicemätningar, t.ex. svarstid och kundnöjdhet
 • Hålla sig uppdaterad med produkt- och tjänsteinformation för att kunna svara på kundernas frågor
 • Identifiera förbättringsområden och utveckla strategier för att öka kvaliteten på kundservicen
 • Hantera eskalerade kundtjänstärenden
 • Skapa rapporter och analysera kundfeedbackdata
 • Säkerställa att bästa praxis för kundservice följs

Exempel på CV för supportchef för inspiration

Supportchef

John Doe
123 Main Street
Anytown, ST 12345
(123) 456-7890
john@doe.com

En supportchef med mer än 10 års erfarenhet av kundservice, problemlösning och teknisk support. Expertis i att utveckla och upprätthålla framgångsrika relationer med kunder, leverantörer och partners. Dokumenterad förmåga att förstå kundernas behov och leverera lösningar i rätt tid. Skicklig på att identifiera och lösa problem för att säkerställa kundnöjdhet.

Arbetslivserfarenhet:

 • XYZ Solutions - Supportchef, Anytown, ST, 2015-nuvarande
  • Ansvarade för ett team med 10 supportmedarbetare.
  • Samarbetade med högsta ledningen för att utveckla och implementera supportstrategier.
  • Tillhandahöll praktisk teknisk support och utbildning till kunder.
  • Hjälpte till med utvecklingen av kundinriktat supportmaterial.
 • ABC Technologies - Supporttekniker, Anytown, ST, 2005-2015
  • Löste kundtjänstproblem på ett snabbt och professionellt sätt.
  • Tillhandahöll teknisk support till kunder via telefon, e-post och onlinechatt.
  • Genomförde utbildningar för kunder och personal.

Utbildning:

 • Kandidatexamen i informationsteknik, Anytown University, Anytown, ST, 2002-2005

Färdigheter:

 • Kundtjänst
 • Felsökning
 • Projektledning
 • Ledarskap i teamet
 • Teknisk support
 • Utbildning i programvara

Certifieringar:

 • Microsoft Certified Professional
 • CompTIA A+-certifierad

Språk:

 • Engelska (flytande)
 • Spanska (grundläggande)


CV-tips för Support Manager

Att skapa ett perfekt CV som sätter fart på karriären är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan hjälpa, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för din specifika jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skriver ett CV för en supportchef.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna supportchefer - ta del av deras råd för att inte bara göra din skrivprocess enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Lyft fram din kundservice och kommunikationsförmåga
 • Visa upp din förmåga att hantera svåra situationer
 • Ange alla relevanta certifieringar eller examina
 • Beskriv eventuella problemlösningsförmågor som du besitter
 • Inkludera eventuell erfarenhet av biljettprogram och/eller databaser


Exempel på sammanfattning av CV för supportchef

En CV-sammanfattning eller ett CV-mål är en viktig del av ett CV för en supportchef eftersom det ger potentiella arbetsgivare en inblick i den sökandes yrkeserfarenhet, färdigheter och kvalifikationer. Den bör användas för att visa upp personens mest relevanta styrkor och prestationer för att visa att personen är lämplig för jobbet. Det ska vara kortfattat, lättläst och anpassat till de specifika jobbkraven.

Till exempel:

 • Välorganiserad supportchef med 10+ års erfarenhet av att utveckla och genomföra kundserviceplaner. Skicklig på att lösa kundproblem, implementera policyer och procedurer samt effektivt leda team.
 • Erfaren supportchef med dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda kundserviceteam. Duktig på problemlösning, konfliktlösning och utbildning av kundtjänstpersonal.
 • Engagerad supportchef med 8 års erfarenhet av IT-support, kundservice och nätverksadministration. Skicklig på att leverera utmärkt kundservice och lösa kundförfrågningar.
 • Resultatinriktad supportchef med omfattande kunskaper inom kundservice, problemlösning och teamledning. Erfarenhet av att leda kundserviceteam, tillhandahålla teknisk support och lösa kundproblem.
 • Dynamisk supportchef med 5+ års erfarenhet av att leda kundserviceteam och utveckla kundservicestrategier. Kompetens inom kundnöjdhet, tvistlösning och analys av kundfeedback.


Skapa ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för supportchef

En stark erfarenhetsdel i ett CV för en supportchef är viktig eftersom den visar potentiella arbetsgivare att du har de färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas i rollen. Det lyfter fram dina prestationer och ger detaljerade exempel på hur du har använt dina färdigheter och din expertis för att uppnå resultat. Det kan också visa din förmåga att arbeta med olika team och intressenter och din förmåga att effektivt hantera kundservicefrågor. Dessutom är det mer sannolikt att arbetsgivare blir imponerade om ditt erfarenhetsavsnitt är kortfattat och organiserat, eftersom det tyder på att du är detaljorienterad och har starka organisatoriska färdigheter.

Till exempel:

 • Hanterade ett team på 10+ supportmedarbetare och skapade dagliga och veckovisa scheman.
 • Genomförde nya kundserviceinitiativ som resulterade i en ökning av kundnöjdheten från 85% till 97%.
 • Utvecklade och övervakade resultatmått för kundservice för att säkerställa att kundservicemålen uppnåddes.
 • Upprättade och tillämpade standarder för kvalitetskontroll för att säkerställa att kundtjänstsamtal hanterades i enlighet med företagets policyer och procedurer.
 • Tillhandahöll teknisk support och felsökning för kundtjänstmedarbetare.
 • Genomförde månatliga personalmöten för att utvärdera kundserviceprestanda och diskutera nya strategier för förbättring.
 • Coachade och utbildade nya kundtjänstmedarbetare i korrekt kundtjänstteknik.
 • Skapade kundserviceskript och riktlinjer för att säkerställa att kundservicemedarbetarna följde samma servicestandarder.
 • Utvecklade rutiner och policyer för kundservice för att säkerställa kundservice av hög kvalitet.
 • Löste kundtjänstförfrågningar och klagomål i rätt tid.


Support Manager CV utbildning exempel

En supportchef behöver vanligtvis en kandidatexamen inom ett område som rör datavetenskap, informationsteknik eller ekonomi. De bör också ha erfarenhet av kundservice, teknisk support och/eller projektledning. Dessutom bör de ha exceptionell kommunikations- och problemlösningsförmåga samt en grundläggande förståelse för programvara, hårdvara och nätverk.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för en supportchef:

 • Kandidatexamen i datavetenskap, ABC University, 2013
 • Certifierad IT-supportchef, XYZ Professional Institute, 2018
 • Certifierad nätverksadministratör, ABC Professional Institute, 2016


Supportchefens färdigheter för ett CV

Att lägga till färdigheter i ett CV för en supportchef är viktigt eftersom det hjälper till att visa kandidatens kunskaper, erfarenheter och kapacitet inom det specifika området. Det hjälper också till att särskilja kandidaten från andra sökande och visa att de har de kvalifikationer och den expertis som krävs för att lyckas i rollen. Exempel på färdigheter som kan ingå i ett CV för en supportchef är kundservice, problemlösning, teknisk support, projektledning, kommunikation och ledarskap.

Mjuka färdigheter:

 1. Kommunikation
 2. Lagarbete
 3. Ledarskap
 4. Tidsplanering
 5. Organisatoriskt
 6. Problemlösning
 7. Mellanmänsklig
 8. Förhandling
 9. Anpassningsförmåga
 10. Kundservice
< />
Hårda färdigheter:
 1. Teknisk support
 2. Kundtjänst
 3. Problemlösning
 4. Projektledning
 5. IT-förvaltning
 6. Dataanalys
 7. Programvarutestning
 8. Nätverksadministration
 9. Förändringshantering
 10. Felsökning


Vanliga misstag att undvika när du skriver ett CV för en supportchef

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade system för uppföljning av ansökningar, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera din kontaktinformation, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att inkludera personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter i ett CV för en supportchef

 • Lyft fram din erfarenhet av kundservice eller teknisk support.
 • Ange om du har erfarenhet av att leda team eller projekt.
 • Visa upp din förmåga att lösa problem.
 • Nämn eventuella kvalifikationer du har inom ett relaterat område.
 • Ange eventuella utmärkelser eller erkännanden som du har fått.
 • Beskriv din förmåga att hålla dig organiserad och hantera flera uppgifter.
 • Visa upp din kommunikationsförmåga.
 • Ge exempel på hur ni har ökat kundnöjdheten.
 • Lyft fram din förmåga att hålla dig uppdaterad om branschtrender och ny teknik.

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis