Exempel på CV för familjeterapeuter (gratis guide)

Skapa ett CV för familjeterapeut som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju idag.

/assets/seo/images/example.jpg
Genomsnittligt betyg: 4,9 (119 röster)
/assets/seo/images/example.jpg

Letar du efter ett jobb som familjeterapeut? I den här artikeln hittar du ett omfattande CV-exempel som hjälper dig att komma igång. Den visar hur du kan lyfta fram dina färdigheter och erfarenheter för att göra intryck på potentiella arbetsgivare. Den innehåller också tips om hur du skräddarsyr ditt CV för det jobb du söker. Läs vidare för att lära dig mer och få ditt CV redo.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel som kan inspirera dig.

Vad gör en familjeterapeut?

En familjeterapeut hjälper familjer och individer att förbättra sin kommunikation och sina relationer. De fokuserar ofta på frågor som äktenskaps- eller relationsproblem, föräldraproblem, drogmissbruk, psykisk ohälsa samt sorg och förlust. Familjeterapeuter använder en rad olika tekniker, t.ex. psykoterapi, gruppterapi och familjesystemrådgivning, för att hjälpa familjemedlemmar att förstå varandra och förbättra sina relationer.

Vi ska strax börja, men här är först några andra CV-exempel relaterade till familjeterapeuter:

Vilka ansvarsområden har en familjeterapeut?

 • Genomföra individuella, familje- och gruppterapisessioner
 • Utarbeta behandlingsplaner och mål
 • Bedöma kunder och deras problem med hjälp av lämpliga tester och åtgärder
 • Samarbeta med andra yrkesgrupper inom mentalvården, t.ex. psykiatriker och socialarbetare
 • Tillhandahålla krisintervention vid behov
 • Dokumentera framsteg och behandlingsplaner i klientakter
 • Upprätthålla kundsekretess
 • Hänvisa till andra yrkesgrupper på lämpligt sätt
 • Utvärdering av behandlingsplanernas effektivitet
 • Hålla sig uppdaterad om framsteg inom familjeterapi

Exempel på CV för familjeterapeuter för inspiration

Familjeterapeut

Namn: Jane Doe

Adress: 123 Main Street, Anytown, CA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: jane.doe@email.com

Jane Doe är en erfaren, certifierad familjeterapeut med över 10 års erfarenhet. Hon har omfattande kunskaper inom familjerådgivning, barn- och ungdomsterapi och traumainformerad vård. Jane brinner för att hjälpa familjer att bygga starka och hälsosamma relationer. Hon utmärker sig genom att bygga förtroendefulla relationer med sina klienter och utveckla individuella behandlingsplaner för att möta deras unika behov.

Arbetslivserfarenhet

 • Familjeterapeut, ABC Clinic, Anytown, CA. 2015-nuvarande
  • Erbjuder individuell terapi, familjeterapi och gruppterapi
  • Utveckla och implementera individuella behandlingsplaner för klienter
  • Genomföra bedömningar och ge krisintervention
 • Barnterapeut, XYZ-kliniken, Anytown, CA. 2010-2015
  • Tillhandahöll individuell terapi, familjeterapi och gruppterapi
  • Utvecklade och implementerade individuella behandlingsplaner för klienter
  • Genomförde bedömningar och tillhandahöll krisintervention

Utbildning

 • MS i Counseling Psychology, Anytown State University, 2010
 • BS i psykologi, Anytown State University, 2008

Färdigheter

 • Familjerådgivning
 • Barn- och ungdomsterapi
 • Traumamedveten vård
 • Krisintervention
 • Bedömning

Certifieringar

 • Licensierad professionell klinisk rådgivare
 • Certifierad familjeterapeut

Språk

 • Engelska
 • Spanska


CV-tips för familjeterapeuter

Att skapa ett perfekt CV som sätter fart på karriären är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan hjälpa, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för din specifika jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skriver ett CV för familjeterapeut.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna familjeterapeuter - ta del av deras råd för att inte bara göra skrivprocessen enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Lyft fram din erfarenhet och dina meriter i sammanfattningen.
 • Inkludera överförbara färdigheter från tidigare roller, t.ex. kommunikation, rådgivning och problemlösning.
 • Var noga med att lista alla certifieringar eller licenser du kan ha.
 • Ange eventuella specialutbildningar eller program som du har deltagit i för att förbättra dina yrkeskunskaper.
 • Inkludera eventuellt volontärarbete som du har utfört inom familjeterapiområdet.


Exempel på sammanfattning av CV för familjeterapeuter

Det är viktigt att använda en sammanfattning eller målsättning för familjeterapeuter eftersom det hjälper arbetsgivaren att snabbt förstå vem du är och vilka kvalifikationer du har som gör dig till en bra kandidat för jobbet. Det ger dig också en chans att sätta din yrkeserfarenhet i ett sammanhang och lyfta fram de färdigheter som gör dig till en stark kandidat för jobbet. En stark sammanfattning eller målsättning kan vara skillnaden mellan att en rekryterande chef tittar närmare på ditt CV eller går vidare till nästa.

Till exempel:

 • Familjeterapeut med 10+ års erfarenhet av att tillhandahålla individ-, familje- och gruppterapi. Skicklig i att utveckla behandlingsplaner, bedöma klientbehov och hantera kriser.
 • Erfaren familjeterapeut med utmärkta interpersonella och kommunikativa färdigheter. Skicklig i att tillhandahålla evidensbaserad terapi, hantera kriser och utveckla familjeterapiplaner.
 • Dedikerad familjeterapeut med 8+ års kunskap och erfarenhet av att tillhandahålla individ-, familje- och gruppterapi. Kompetens inom krishantering, familjedynamik och rådgivningstekniker.
 • Familjeterapeut med 12+ års erfarenhet av att tillhandahålla individ-, familje- och grupprådgivning. Skicklig i att skapa behandlingsplaner, utvärdera resultat och skapa rapport med kunder.
 • Familjeterapeut med 5+ års erfarenhet av att tillhandahålla individ-, familje- och grupprådgivning. Skicklig i att utveckla behandlingsplaner, bedöma klientbehov och hantera kriser.


Skapa ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för familjeterapeuter

Att bygga upp en stark erfarenhetsbeskrivning för familjeterapeuter är viktigt av flera skäl. För det första visar det att terapeuten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att ge effektiv terapi. Dessutom visar det den potentiella arbetsgivaren att terapeuten har erfarenhet av att behandla en mängd olika familjer och arbeta med olika typer av klienter. Det gör det också möjligt för arbetsgivaren att se hur terapeuten har lyckats hjälpa familjer att uppnå sina önskade mål. Slutligen ger det arbetsgivaren en uppfattning om terapeutens arbetsmoral, hur de hanterar utmanande situationer och deras engagemang för att tillhandahålla vård av hög kvalitet.

Till exempel:

 • Tillhandahöll terapeutiska tjänster till barn, ungdomar och familjer i en mängd olika miljöer, inklusive skolor, i hemmet och samhällscentra.
 • Genomförde omfattande intagsbedömningar och utvecklade behandlingsplaner för att tillgodose varje familjs behov.
 • Främjade samarbetsrelationer med tvärvetenskapliga team, inklusive skolrådgivare, lärare och andra leverantörer av mental hälsa.
 • Tillhandahöll individuell rådgivning och familjerådgivning för att hantera en rad olika problem, inklusive depression, ångest, trauma och familjekonflikter.
 • Underlättade gruppterapisessioner om ämnen som föräldraförmåga, ilskehantering och kommunikation.
 • Genomförde psykopedagogiska bedömningar för att diagnostisera inlärnings- och beteendestörningar.
 • Utarbetade individuella interventionsplaner för att tillgodose behoven hos varje familj.
 • Använde evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (CBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT).
 • Tillhandahöll krisintervention till familjer i kris och hänvisade dem till lämpliga resurser.
 • Förde detaljerade journaler, inklusive utvecklingssammanfattningar, behandlingsplaner och utvärderingar.


Familjeterapeut CV utbildning exempel

En familjeterapeut behöver vanligtvis minst en magisterexamen inom ett rådgivningsrelaterat område som äktenskaps- och familjeterapi, rådgivningspsykologi, socialt arbete eller andra mentalhälsorelaterade områden. Dessutom kan vissa stater kräva att familjeterapeuter är licensierade eller certifierade. För att bli licensierad eller certifierad måste familjeterapeuten genomgå den utbildning och kliniska träning som krävs, klara ett prov och ha övervakad klinisk erfarenhet. Familjeterapeuter måste också hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen och de kliniska färdigheterna inom området och kan behöva genomföra fortbildningskurser för att behålla sin licens eller certifiering.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för familjeterapeuter:

 • Master of Science i äktenskaps- och familjeterapi, University of Texas, Austin, TX, 2014
 • Kandidatexamen i psykologi, University of Texas, Austin, TX, 2011
 • Certifikat i äktenskaps- och familjeterapi, University of Texas, Austin, TX, 2013


Familjeterapeutens färdigheter för ett CV

Det är viktigt att lägga till färdigheter i ett CV för familjeterapeuter för att visa potentiella arbetsgivare att du är kvalificerad för jobbet. Färdigheter som är relevanta för familjeterapi inkluderar stark kommunikation och interpersonella färdigheter, empati, problemlösningsförmåga och kunskap om familjesystem och dynamik. Dessutom kan det vara bra att ha kunskaper om forskning och bedömning samt erfarenhet av olika terapeutiska metoder (t.ex. kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi etc.). Om du inkluderar dessa färdigheter i ditt CV visar du att du har de kvalifikationer som krävs för att bli en framgångsrik familjeterapeut.

Mjuka färdigheter:

 1. Kommunikationsförmåga
 2. Interpersonella färdigheter
 3. Empatisk förmåga
 4. Konfliktlösning
 5. Förmåga att lyssna
 6. Organisationsförmåga
 7. Problemlösning
 8. Stresshantering
 9. Färdigheter i rådgivning
 10. Kulturell medvetenhet
< />
Hårda färdigheter:
 1. Interpersonell kommunikation
 2. Familjerådgivning
 3. Fallhantering
 4. Klinisk bedömning
 5. Psykoterapi
 6. Krisintervention
 7. Gruppterapi
 8. Diagnos
 9. Medling
 10. Journalföring


Vanliga misstag att undvika när man skriver ett CV för familjeterapeuter

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade system för uppföljning av ansökningar, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera din kontaktinformation, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. Det visar arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att inkludera personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter för ett CV för familjeterapeut

 • Lyft fram eventuella kvalifikationer, certifieringar och yrkeslicenser.
 • Lyft fram eventuella erfarenheter av att arbeta med familjer och barn.
 • Inkludera relevant utbildning och praktik.
 • Inkludera eventuella relaterade färdigheter, t.ex. kommunikation och problemlösning.
 • Visa engagemang för fortlöpande yrkesmässig utveckling.
 • Visa på en medkännande och tålmodig inställning till att hjälpa familjer.
 • Lyft fram eventuella erfarenheter av krisintervention.
 • Ange alla relevanta utmärkelser och priser.
 • Nämn eventuell relevant erfarenhet av volontärarbete.

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis