Exempel på CV för Facility Manager (gratis guide)

Skapa ett CV för Facility Manager som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju redan idag.

Exempel på meritförteckning Facility Manager
Genomsnittligt betyg: 4,9 (54 röster)
Exempel på meritförteckning Facility Manager

Letar du efter ett jobb som facility manager? Vår artikel med exempel på CV för Facility Manager kan hjälpa dig att sticka ut från konkurrenterna och göra ett gott intryck på potentiella arbetsgivare. I den här artikeln får du tips på hur du skriver ett CV för en tjänst som fastighetsförvaltare, samt ett exempel på ett CV för en fastighetsförvaltare. Vi ger dig också länkar till andra användbara resurser som kan hjälpa dig att skriva det perfekta CV:t för en facility manager. Så om du är redo att ta nästa steg i din karriär, läs vidare och kom igång!

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel som kan inspirera dig.

Vad gör en Facility Manager?

En facility manager ansvarar för den dagliga driften av en byggnad eller anläggning. Det innebär bland annat att se till att alla system och tjänster fungerar korrekt och effektivt, samt att upprätthålla byggnadens strukturella integritet. Dessutom ansvarar anläggningschefer ofta för att övervaka den personal som arbetar på anläggningen, liksom entreprenörer och leverantörer som tillhandahåller tjänster till anläggningen. De kan också vara ansvariga för att implementera säkerhetsprotokoll och beredskapsplaner, samt för att hantera budgeten och andra finansiella transaktioner.

Vi ska strax börja, men först vill vi presentera några andra CV-exempel relaterade till Facility Manager:

Vilka ansvarsområden har en Facility Manager?

 • Utarbeta och förvalta budgetar för anläggningar, inklusive prognoser för framtida finansiella behov.
 • Leda och samordna projekt för underhåll, renovering och byggande av anläggningar
 • Utarbeta och genomföra policyer och förfaranden för anläggningen
 • Säkerställa en säker och effektiv drift av anläggningarna
 • Samordning med externa leverantörer för underhåll, reparationer och andra tjänster
 • Förhandla kontrakt med säljare och tjänsteleverantörer
 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och andra tillämpliga lagar
 • Övervakning av anläggningarnas säkerhet
 • Utarbetande och genomförande av beredskapsplaner
 • Svara på kundförfrågningar och klagomål

Exempel på Facility Manager CV för inspiration

John Doe

Telefon: (123) 456-789

E-post: johndoe@example.com

Sammanfattning

John Doe är en erfaren Facility Manager med en framgångsrik historia av att säkerställa en smidig drift av anläggningar inom hela spektrumet av aktiviteter. Han har en dokumenterad förmåga att leda och hantera anläggningspersonal och en gedigen förståelse för bästa praxis. Han är engagerad i att ge utmärkt kundservice och säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla anställda och gäster.

Arbetslivserfarenhet

 • Facility Manager på ABC Company, 2017-nuvarande
 • Skötte driften av anläggningen, inklusive underhåll, säkerhet och trygghet
 • Övervaka utvecklingen och genomförandet av policyer och förfaranden för anläggningen
 • Övervakade och hanterade personalens prestationer, närvaro och schemaläggning
 • Utvecklade och upprätthöll relationer med säljare och leverantörer
 • Säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar

Utbildning

 • Kandidatexamen i företagsekonomi, ABC University, 2012

Färdigheter

 • Förvaltning av anläggningar
 • Operativ ledning
 • Kundtjänst
 • Förhandling med leverantörer
 • Budgetering
 • Utveckling av policyer och förfaranden

Certifieringar

 • Certifierad Facility Manager, ABC Institute, 2017

Språk

 • Engelska (flytande)
 • Spanska (medellång)


CV-tips för Facility Manager

Att skapa ett perfekt CV som sätter fart på karriären är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan hjälpa, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för din specifika jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skriver ett CV för Facility Manager.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna Facility Managers - ta del av deras råd för att inte bara göra skrivprocessen enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Lyft fram din tekniska expertis inom området fastighetsförvaltning.
 • Ange vilka projekt du har lett eller deltagit i.
 • Nämn eventuella certifieringar eller kvalifikationer med anknytning till fastighetsförvaltning.
 • Beskriv din erfarenhet av att utveckla operativa rutiner och processer.
 • Visa upp din förmåga att övervaka och utvärdera anläggningens prestanda.


Exempel på sammanfattning av CV för Facility Manager

Med en sammanfattning eller målsättning för Facility Manager kan en potentiell arbetsgivare snabbt granska dina kvalifikationer, erfarenheter och färdigheter för att avgöra om du är rätt person för tjänsten. Det ger dem också en bättre förståelse för dina förmågor och hur de kan gynna deras organisation. Genom att ge en kortfattad och tydlig översikt över dina kvalifikationer kan du se till att ditt CV sticker ut från mängden och uppmärksammas av potentiella arbetsgivare.

Till exempel:

 • Resultatinriktad Facility Manager med 7+ års erfarenhet av underhåll och förvaltning av anläggningar. Skicklig inom budgetering och kostnadsoptimering.
 • Erfaren Facility Manager med mer än 5 års erfarenhet av drift och projektledning. Dokumenterad erfarenhet av att kontrollera kostnader och garantera säkerhet.
 • Engagerad Facility Manager med mer än 8 års erfarenhet av att förvalta och underhålla kommersiella, industriella och detaljhandelsanläggningar. Expertis inom riskhantering.
 • Resursstark Facility Manager med 10+ års erfarenhet av fastighetsunderhåll och förvaltning. Mycket välorganiserad och detaljorienterad med utmärkt problemlösningsförmåga.
 • Uppfylld Facility Manager med 10+ års erfarenhet av anläggningsdrift och logistik. Erfarenhet av att utveckla och genomföra strategier för kostnadsreduktion.


Skapa ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för Facility Manager

En stark erfarenhetsdel i ett CV för en facility manager är viktig för att visa dina kvalifikationer för jobbet. En facility manager ansvarar för att hantera en mängd olika uppgifter som rör driften av en byggnad, t.ex. att garantera säkerheten för människor och egendom, hantera anläggningar och underhållspersonal samt hantera budgetar och resurser. I avsnittet om erfarenhet i ditt CV kan du lyfta fram dina specifika färdigheter och prestationer som visar att du har förmågan att hantera de ansvarsområden som en facility manager har. Det ger också potentiella arbetsgivare en bättre förståelse för hur du kan bidra till deras organisation.

Exempel:

 • Ansvarade för den dagliga driften av en anläggning på 500.000 kvadratmeter.
 • Utvecklade och implementerade policyer och rutiner för anläggningen.
 • Planerade och samordnade renoveringen av lokaler.
 • Övervakade underhåll och reparation av anläggningens utrustning.
 • Chef för en personalstyrka på 20 anläggningstekniker.
 • Övervakade och förvaltade anläggningens budget.
 • Utvecklade och implementerade ett program för förebyggande underhåll.
 • Säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga säkerhets- och hälsoföreskrifter.
 • Samarbetade med externa leverantörer för att köpa in förnödenheter och utrustning.
 • Tillhandahöll utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för anläggningens personal.


Facility Manager CV utbildning exempel

En facility manager behöver vanligtvis en kandidatexamen inom ekonomi, teknik eller ett relaterat område. De kan också ha en specialiserad examen eller certifikat inom fastighetsförvaltning, samt andra certifieringar som Certified Facility Manager (CFM). Förutom formell utbildning bör en facility manager ha goda organisations- och ledaregenskaper samt kunskap om byggsystem, underhåll och säkerhetsbestämmelser.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för Facility Manager:

 • Kandidatexamen i Facility Management, University of Ohio, maj 2020
 • Associate Degree i Facility Maintenance Technology, Ohio Technical College, maj 2017
 • Certifierad Facility Manager, International Facility Management Association, juni 2020
 • OSHA 10-timmars säkerhetskurs, Ohio Safety Council, augusti 2020


Färdigheter för Facility Manager för ett CV

Att lägga till färdigheter i ett CV för Facility Manager är viktigt eftersom det gör det möjligt för en potentiell arbetsgivare att snabbt och enkelt bedöma en arbetssökandes kapacitet. Genom att lyfta fram de färdigheter och erfarenheter som är relaterade till det sökta jobbet kan en arbetsgivare avgöra om den sökande har de färdigheter och erfarenheter som krävs för att effektivt och ändamålsenligt hantera en anläggning. Dessutom är det ett bevis på att den sökande är engagerad i sitt yrke och har de kvalifikationer som krävs för att lyckas i rollen. Exempel på relevanta färdigheter som bör läggas till i en Facility Manager CV inkluderar: kunskap om underhåll och drift av anläggningar, stark organisations- och problemlösningsförmåga, budgetering och ekonomisk förvaltning, kundservice och kommunikationsförmåga.

Mjuka färdigheter:

 1. Organisatoriska färdigheter
 2. Kundservice
 3. Problemlösning
 4. Tidsplanering
 5. Ledarskap
 6. Interpersonella färdigheter
 7. Kommunikation
 8. Konfliktlösning
 9. Anpassningsförmåga
 10. Lagarbete
< />
Hårda färdigheter:
 1. Planering av anläggningar
 2. Budgetering
 3. Underhållsförvaltning
 4. Relationer med leverantörer
 5. Projektledning
 6. Hälsa och säkerhet
 7. HVAC-system
 8. Rengöringstjänster
 9. Personalövervakning
 10. Energihantering


Vanliga misstag att undvika när du skriver ett CV för en Facility Manager

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade system för uppföljning av ansökningar, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera din kontaktinformation, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att inkludera personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter i ett CV för Facility Manager

 • Lyft fram din erfarenhet av att hantera och tillhandahålla underhåll för stora anläggningar
 • Visa upp dina exceptionella organisatoriska, tekniska och problemlösande färdigheter
 • Visa din förmåga att hantera budgetar och hålla tidsramar
 • Detaljera dina kunskaper om HVAC-, VVS- och elsystem
 • Nämn eventuella certifieringar, utbildningar eller specialkunskaper
 • Betona din förmåga att samarbeta med andra team

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis