Exempel på CV för försvarsadvokat (gratis guide)

Skapa ett CV för försvarsadvokat som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju idag.

/assets/seo/images/example.jpg
Genomsnittligt betyg: 4,8 (170 röster)
/assets/seo/images/example.jpg

Vår artikel om exempel på CV för försvarsadvokat ger en djupgående titt på vad som krävs för att skapa ett framgångsrikt CV för försvarsadvokat. Vi ger dig en omfattande guide till hur du skapar ett CV som hjälper dig att sticka ut från konkurrenterna och bli uppmärksammad av potentiella arbetsgivare. Vi ger också ett exempel på ett CV för en försvarsadvokat som du kan använda som en guide när du skapar ditt eget.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel som kan inspirera dig.

Vad gör en försvarsadvokat?

En försvarsadvokat, även känd som en brottmålsadvokat, är en advokat som är specialiserad på att försvara individer och organisationer som anklagas för brottslig verksamhet. De ger juridisk rådgivning till sina klienter och företräder dem i domstolsförhandlingar. De arbetar för att säkerställa att deras klient får en rättvis rättegång och bästa möjliga resultat, oavsett om det är ett frikännande, en uppgörelse eller en reducerad dom. Försvarsadvokater undersöker fakta i målet, intervjuar vittnen och förbereder juridiska dokument som rör målet. De utvecklar också strategier för att försvara sin klients fall och lägger fram argument i domstolen.


Vilka ansvarsområden har en försvarsadvokat?

 • Ge kunden råd om deras juridiska rättigheter och eventuella risker som de kan utsättas för
 • Utföra juridisk research och analysera tillämpliga lagar för att bygga upp ett starkt försvar
 • Samla in bevis, t.ex. vittnesmål eller medicinska journaler, för att stödja klientens sak
 • Korsförhöra vittnen och ifrågasätta deras trovärdighet
 • Förhandla om åtalsuppgörelser eller förlikningar för klientens räkning
 • Analysera och ifrågasätta åklagarens bevisning
 • Lägga fram slutpläderingar i domstol

Exempel på CV för försvarsadvokat för inspiration

Försvarsadvokat

John Doe är en erfaren försvarsadvokat och före detta åklagare med tio års erfarenhet av både brottmål och civilrättsliga tvister. Han är en mycket respekterad förespråkare för sina klienter och arbetar flitigt för att säkerställa bästa möjliga resultat för varje enskilt fall. John har en dokumenterad historia av framgång i rättssalen och är dedikerad till att tillhandahålla juridisk representation av högsta kvalitet.

Arbetslivserfarenhet

 • Biträdande jurist, Smith and Johnson Law Firm, 2012-2014
 • Biträdande jurist, Doe and Associates, 2014-nuvarande

Utbildning

 • University of California, Berkeley, juris doktorsexamen, 2012
 • University of California, San Diego, Bachelor of Arts, 2008

Färdigheter

 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
 • Goda kunskaper i civil- och straffrätt
 • Kunskap om rättegångsförfaranden och rättegångspraxis.
 • Kunskaper i juridisk forskning och analys
 • Utmärkta färdigheter i kundrelationer

Certifieringar

 • Kaliforniens advokatsamfund, 2012
 • State Bar of California, 2012

Språk

 • Engelska (flytande)
 • Spanska (behärskar)


CV-tips för försvarsadvokater

Att skapa ett perfekt CV som sätter fart på karriären är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan hjälpa, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för din specifika jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skriver ett CV för försvarsadvokater.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna försvarsadvokater - ta del av deras råd för att inte bara göra din skrivprocess enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Lyft fram din erfarenhet från domstolar, dina framgångar och utmärkelser.
 • Ange eventuell särskild erfarenhet av att försvara mål.
 • Presentera din utbildning på ett professionellt sätt.
 • Visa dina färdigheter inom forskning och utredning.
 • Var noga med att visa upp dina kommunikations- och påverkansfärdigheter.


Exempel på sammanfattning av CV för försvarsadvokat

Att använda en CV-sammanfattning eller ett CV-mål för försvarsadvokater kan vara ett effektivt sätt att visa upp de mest relevanta kvalifikationer och erfarenheter du har som gör dig till en bra kandidat för ett jobb som försvarsadvokat. En sammanfattning eller målsättning ger dig möjlighet att lyfta fram din juridiska bakgrund, erfarenhet av specifika domstolssystem och eventuella specialkunskaper som du har och som gör dig till den perfekta kandidaten för jobbet. Detta är ett bra sätt att göra intryck på potentiella arbetsgivare och hjälpa dem att se varför du skulle vara en idealisk kandidat för tjänsten.

Till exempel:

 • Erfaren försvarsadvokat med mer än 10 års erfarenhet av rättegångar och överklaganden.
 • Mycket skicklig på att förbereda och analysera juridiska dokument, förhandla fram förlikningar och företräda klienter i domstol.
 • Dokumenterad erfarenhet av att uppnå framgångsrika resultat för klienter i ett brett spektrum av brottmål.
 • Skicklig på att utforma juridiska strategier och använda rättstviststaktik för att skapa gynnsamma resultat.
 • God förmåga att bygga upp och upprätthålla relationer med klienter, motparter och domstolspersonal.


Bygg upp ett starkt avsnitt om erfarenhet för ditt CV som försvarsadvokat

Att bygga upp ett starkt erfarenhetsavsnitt för en försvarsadvokats CV är viktigt eftersom det gör det möjligt för den potentiella arbetsgivaren att snabbt se den sökandes kvalifikationer och relevanta erfarenhet. Det är också det avsnitt som den anställande chefen kommer att titta närmare på. Avsnittet om erfarenhet bör innehålla en lista över advokatens tidigare fall och hur de framgångsrikt försvarades. Det bör också innehålla eventuella utmärkelser eller hedersbetygelser som advokaten har fått. Slutligen bör erfarenhetsavsnittet lyfta fram advokatens mest imponerande prestationer och resultat. Genom att ge en omfattande översikt över advokatens kvalifikationer och erfarenhet kan avsnittet hjälpa arbetsgivaren att fatta ett mer välgrundat beslut om den sökandes lämplighet för tjänsten.

Till exempel:

 • Försvarade framgångsrikt klienter i olika brottmål i delstatsdomstolar, allt från förseelser till grova brott.
 • Utarbetade juridiska strategier, lämnade in yrkanden, genomförde bevisupptagning och förhandlade om åtalsuppgörelser.
 • Genomförde flera fullskaliga juryrättegångar och säkrade frikännande domar i mål som rörde anklagelser om misshandel, stöld och inbrott.
 • Rådgivning till klienter om deras juridiska rättigheter och skyldigheter i rättssalen samt vägledning genom det straffrättsliga systemet.
 • Utvecklade relationer med åklagare, domare och domstolspersonal för att främja klienternas intressen.
 • Tillhandahöll juridisk rådgivning till klienter före rättegång och under förhandlingar om åtalsunderlåtelse.
 • Hjälpte till att utarbeta juridiska dokument och utförde omfattande juridisk forskning.
 • Företrädde klienter i förfaranden efter avkunnad dom, t.ex. förhandlingar om villkorlig frigivning och habeas corpus-ärenden.
 • Framgångsrikt argumenterat för yrkanden i domstol och medlat i förlikningsförhandlingar.
 • Genomförde utredningar, intervjuade vittnen och skrev sammanfattningar och promemorior.


Försvarsadvokat CV utbildning exempel

En försvarsadvokat behöver vanligtvis en Juris Doctor (J.D.) examen. För att få en J.D.-examen kräver de flesta juristutbildningar en kandidatexamen och ett framgångsrikt genomförande av Law School Admission Test (LSAT). De flesta delstater kräver också att en försvarsadvokat är medlem i delstatens advokatsamfund. Förutom formell utbildning kan erfarenhet som åklagare eller annan juridisk erfarenhet vara till nytta för försvarsadvokater.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som är lämplig för ett CV för försvarsadvokater:

 • Juris Doctor, Harvard Law School, Cambridge, MA, 2008
 • Kandidatexamen i psykologi, University of California, Los Angeles, CA, 2004
 • Godkänd som advokat i Kalifornien, 2008
 • Avslutade kurser i straffrätt, University of California, Los Angeles, CA, 2005
 • Juridisk fortbildning i straffrätt, State Bar of California, 2019
 • Certificate in Trial Advocacy, National Institute for Trial Advocacy, 2018


Försvarsadvokatens färdigheter för ett CV

Det är viktigt att lägga till färdigheter i ett CV för försvarsadvokater eftersom det gör det möjligt för potentiella arbetsgivare att snabbt bedöma den sökandes kapacitet och kvalifikationer. Färdigheterna bör återspegla kandidatens förmåga att effektivt hantera det ansvar som en försvarsadvokat har, inklusive skriftlig och muntlig argumentation, juridisk forskning och analys, förståelse för rättsliga förfaranden och domstolsregler samt interpersonella färdigheter som förhandling och kundrelationer. Genom att tillhandahålla en omfattande lista över färdigheter kan arbetsgivare snabbt avgöra om en sökande är kvalificerad för tjänsten. Exempel är inte nödvändiga.

Mjuka färdigheter:

 1. Interpersonell kommunikation
 2. Kritiskt tänkande
 3. Forskningsfärdigheter
 4. Förhandlingsförmåga
 5. Tidsplanering
 6. Organisatoriska färdigheter
 7. Att tala inför publik
 8. Problemlösning
 9. Kreativt tänkande
 10. Ledarskapsfärdigheter
< />
Hårda färdigheter:
 1. Juridisk forskning
 2. Förberedelse inför rättegång
 3. Färdigheter i argumentation
 4. Presentation i rättssalen
 5. Fallhantering
 6. Avtalsförhandling
 7. Rådgivning till klienter
 8. Korsförhör
 9. Strategisk planering
 10. Utarbetande av dokument


Vanliga misstag att undvika när man skriver ett CV för en försvarsadvokat

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade rekryteringssystem, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera dina kontaktuppgifter, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att inkludera personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga lärdomar för en försvarsadvokats CV

 • Lyft fram eventuell erfarenhet av brottmålsförsvar, t.ex. tidigare mål eller juryrättegångar.
 • Ange alla relevanta certifieringar, t.ex. medlemskap i advokatsamfund eller organisationer för rättegångsjurister.
 • Ange eventuella priser eller utmärkelser som du har fått för ditt juridiska arbete.
 • Visa prov på utmärkt forsknings-, skriv- och kommunikationsförmåga.
 • Visa prov på din förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
 • Ange eventuell erfarenhet av domstolsförfaranden och rättsliga förfaranden.
 • Ange om du har erfarenhet av juridisk teknik eller programvara.
 • Visa förståelse för det straffrättsliga systemet.

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis