Exempel på CV för civilkonstruktör (gratis guide)

Skapa ett CV för Civil Designer som ger dig intervjun med våra kostnadsfria exempel och skrivtips. Använd och anpassa vår mall och få en intervju redan idag.

/assets/seo/images/example.jpg
Genomsnittligt betyg: 4,2 (130 röster)
/assets/seo/images/example.jpg

Om du letar efter ett jobb som civil designer behöver du ett imponerande CV. I den här artikeln får du ett omfattande exempel på ett CV för civilingenjörer, med information om vad som ska ingå i varje avsnitt och hur det ska formateras. Den kommer att visa dig de viktigaste inslagen i ett starkt cv för civilingenjörer och ge dig tips på hur du skapar ett eget cv som sticker ut från konkurrenterna.

Vi kommer att täcka:

 • Hur man skriver ett CV, oavsett bransch eller jobbtitel.
 • Vad du ska skriva i ditt CV för att sticka ut.
 • De viktigaste färdigheterna som arbetsgivare i alla branscher vill se.
 • Hur man bygger ett CV snabbt med vår professionella CV-byggare.
 • Vad en CV-mall är och varför du bör använda den.
Dessutom kommer vi att ge dig experttips för att skriva CV och professionella exempel som kan inspirera dig.

Vad gör en civilingenjör?

En civilingenjör ansvarar för att utforma och skapa planer och ritningar i samband med civilingenjörsprojekt som vägar, broar, motorvägar och annan infrastruktur. Civilingenjören ansvarar för att undersöka och analysera data samt för att skapa och bedöma designalternativ. De utvecklar planer och ritningar för att representera sina designlösningar och arbetar med ett team av ingenjörer, lantmätare och andra yrkesverksamma för att säkerställa att projektet slutförs korrekt.

Vi ska strax börja, men först vill vi ge dig några andra exempel på CV:n för civilingenjörer:

Vilka ansvarsområden har en civilingenjör?

 • Förbereda tekniska ritningar, planer och diagram.
 • Analysera undersökningsrapporter, kartor, ritningar, blåkopior, flygfotografier och andra topografiska eller geologiska data.
 • Samla in uppgifter som är relevanta för utformningen av projekt med hjälp av beräkningar, forskning och kostnadsberäkningar.
 • Utarbeta planer och konstruktioner för en mängd olika anläggningsprojekt, t.ex. vägar, broar, dammar samt vatten- och avloppssystem.
 • Samordna arbetet för konsulter och annan personal som är involverad i projektet.
 • Säkerställa att projektutformningen uppfyller tillämpliga lokala, statliga och federala koder, föreskrifter och standarder.
 • Övervaka byggandet och delta i projektinspektioner.
 • Genomföra studier av trafikmönster, miljöförhållanden och andra faktorer som påverkar projekten.
 • Analysera och tolka data från en mängd olika källor.
 • Utarbeta tekniska specifikationer och förbereda anbudshandlingar.

Exempel på CV för civilingenjörer för inspiration

Namn: John Doe

Adress: 123 Main Street, Anytown, CA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@somedomain.com

Sammanfattning: Erfaren Civil Designer med 10+ års erfarenhet av design av civilingenjörsprojekt. Skicklig i AutoCAD, Civil 3D och GIS. Har en kandidatexamen i civilingenjör och är certifierad av American Society of Civil Engineers (ASCE). Talar flytande engelska, spanska och portugisiska.

Arbetslivserfarenhet:

 • ABC Inc - Civilkonstruktör (2014-nuvarande)
  • Ta fram planer, specifikationer och kostnadsberäkningar för projekt inom anläggningsbranschen.
  • Utforma vägar, broar, dräneringssystem och andra anläggningsprojekt.
  • Övervaka och granska yngre formgivares arbete.
 • XYZ Corp - Civil konstruktör (2008-2014)
  • Utformade vägar, broar, dräneringssystem och andra anläggningsprojekt.
  • Utförde platsbesök för att inspektera befintliga förhållanden och göra mätningar.
  • Tillhandahöll tekniskt stöd till kunder.

Utbildning:

 • Kandidatexamen i väg- och vattenbyggnad - Anytown University (2005-2008)

Färdigheter: AutoCAD, Civil 3D, GIS, Microsoft Office

Certifieringar: American Society of Civil Engineers (ASCE)

Språk: Engelska, spanska, portugisiskaCV-tips för civilingenjörer

Att skapa ett perfekt, karriärstartande CV är ingen lätt uppgift. Att följa allmänna skrivregler kan vara till hjälp, men det är också smart att få råd som är skräddarsydda för just din jobbsökning. När du är ny i arbetslivet behöver du tips om hur du skapar ett CV för civil designer.
Vi har samlat de bästa tipsen från erfarna Civil Designer - ta del av deras råd för att inte bara göra skrivprocessen enklare utan också öka dina chanser att skapa ett CV som väcker intresse hos potentiella arbetsgivare.

 • Inkludera en sammanfattning eller ett målavsnitt som beskriver din erfarenhet, kompetens och karriärutveckling.
 • Inkludera en lista över dina tekniska färdigheter och kvalifikationer.
 • Lyft fram din projekterfarenhet och lista eventuella särskilda prestationer.
 • Fokusera på de mest relevanta färdigheterna och prestationerna.
 • Håll ditt CV kortfattat och lättläst.


Exempel på sammanfattning av CV för civilingenjörer

Sammanfattning av CV eller målsättning för Civil Designer är ett viktigt verktyg som hjälper arbetsgivare att snabbt identifiera de mest relevanta kvalifikationerna och arbetslivserfarenheterna hos potentiella kandidater. Den används för att lyfta fram de färdigheter, förmågor och kompetenser som gör en kandidat lämplig för tjänsten. Det ger också arbetsgivaren en kort översikt över kandidatens tidigare erfarenhet, utbildning och andra relevanta kvalifikationer. Genom att använda en CV-sammanfattning eller ett CV-mål för Civil Designer kan arbetsgivare enkelt avgöra om en kandidat har de kvalifikationer som krävs för tjänsten och om de skulle passa bra för jobbet eller inte.

Exempel:

 • Mycket erfaren Civil Designer med en examen i Civil Engineering och 10+ års erfarenhet inom området. Skicklig på programvarorna AutoCAD, MicroStation och InRoads.
 • Kreativ Civil Designer med lång erfarenhet av att skapa design för vägar, broar och andra civila projekt. Mycket goda kunskaper i AutoCAD, Civil 3D och MicroStation.
 • Mycket skicklig civilingenjör med en examen i civilingenjörsvetenskap och 7+ års erfarenhet inom området. Skicklig i användning av AutoCAD, GIS och lantmäteriprogram.
 • Flitig civilingenjör med civilingenjörsexamen och 5+ års erfarenhet inom området. Kan hantera flera projekt och använda datorstödd ritningsprogramvara.
 • Organiserad civilingenjör med civilingenjörsexamen och 9+ års erfarenhet inom området. Kunskaper i användning av programvarorna AutoCAD, ArcGIS och InRoads.


Skapa ett starkt avsnitt om erfarenhet i ditt CV för civilingenjör

Det är viktigt att bygga upp ett starkt erfarenhetsavsnitt i CV:t för en civil designer eftersom det är det första som potentiella arbetsgivare tittar på när de granskar din ansökan. Det är en chans att visa upp dina färdigheter och prestationer och visa varför du är den bästa kandidaten för jobbet. Ditt erfarenhetsavsnitt bör betona de viktigaste aspekterna av din karriär, inklusive alla relevanta designprojekt, programvaror och program du har använt och alla tekniska certifieringar eller licenser du har. Detta avsnitt gör det också möjligt för arbetsgivare att se hur din erfarenhet är relevant för den tjänst de söker. I slutändan är det så att ju starkare och mer detaljerad din erfarenhetsdel är, desto mer sannolikt är det att du kommer att sticka ut från konkurrenterna och få en intervju.

Till exempel:

 • Tillhandahöll civilingenjörs- och designtjänster för kunder inom den offentliga och privata sektorn.
 • Förberedde preliminära och slutliga utformningar för väg-, dränerings- och infrastrukturprojekt.
 • Genomförde fältbesök för undersökningar och mätningar av projektplatser.
 • Utförde olika beräkningar för dagvatten, erosion och sedimentkontroll samt hydrologi.
 • Utvecklade kostnadsberäkningar och utarbetade konstruktionsritningar för vatten- och avloppsprojekt.
 • Analyserade och utarbetade klassificerings- och dräneringsrapporter för markutvecklingsprojekt.
 • Utförde forskning och utformade system för hantering av avloppsvatten.
 • Utarbetade konstruktionsdokument och ritningar med hjälp av AutoCAD, Civil 3D och annan programvara.
 • Samordnade med tvärvetenskapliga team för att säkerställa att projekten slutfördes i tid.
 • Samarbetade med kunder för att identifiera projektmål och syften.


Civil Designer CV utbildning exempel

En civilingenjör behöver vanligtvis ha en kandidatexamen inom väg- och vattenbyggnad, arkitektur, byggledning eller ett relaterat område. Dessutom kan de behöva ha erfarenhet av AutoCAD, Revit och annan designprogramvara, samt erfarenhet av olika konstruktions- och teknikprinciper. Civilingenjörer kan också behöva ha kunskap om byggnormer och byggregler samt förståelse för markanvändning och zonindelning.

Här är ett exempel på en erfarenhetslista som passar i ett CV för en civilingenjör:

 • Kandidatexamen i civilingenjör, University of New York, NY - 2020
 • Associate Degree i civil design, University of California, CA - 2018
 • Certifikat i AutoCAD, Technical College of New Jersey, NJ - 2017


Civilingenjörskompetens för ett CV

Det är viktigt att lägga till färdigheter i ett CV för en civil designer eftersom det ger potentiella arbetsgivare en bättre förståelse för en persons kvalifikationer, förmågor och erfarenhet. Denna information kan användas för att avgöra om en person passar för en viss roll eller ett visst projekt. Genom att förse en arbetsgivare med en lista över relevanta färdigheter kan en sökande visa sin kunskap och erfarenhet inom området och få sig själv att sticka ut från konkurrenterna.

Mjuka färdigheter:

 1. Kommunikation
 2. Lagarbete
 3. Organisatorisk
 4. Presentation
 5. Planering
 6. Problemlösning
 7. Tidsplanering
 8. Anpassningsförmåga
 9. Kreativt tänkande
 10. Ledarskap
< />
Hårda färdigheter:
 1. AutoCAD
 2. Revit
 3. Solidworks
 4. Lantmäteri
 5. Ritning
 6. Väg- och vattenbyggnad
 7. Projektledning
 8. GIS-kartläggning
 9. Vägutformning
 10. Strukturutformning


Vanliga misstag att undvika när du skriver ett CV för en civilingenjör

På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad får arbetsgivarna i genomsnitt 180 ansökningar för varje ledig tjänst. För att hantera dessa ansökningar förlitar sig företagen ofta på automatiserade rekryteringssystem, som kan sålla bland ansökningarna och eliminera de minst kvalificerade. Om ditt CV är bland de få som tar sig förbi dessa robotar måste det fortfarande imponera på rekryteraren eller den anställande chefen. Med så många ansökningar som kommer in ger rekryterare vanligtvis varje CV bara 5 sekunder av sin uppmärksamhet innan de beslutar om de ska kasta bort det. Med tanke på detta är det bäst att undvika att inkludera distraherande information i din ansökan som kan leda till att den kastas bort. För att se till att ditt CV sticker ut kan du läsa listan nedan över vad du inte bör ta med i din jobbansökan.

 • Inte bifogar ett personligt brev. Ett personligt brev är ett bra sätt att förklara varför du är den bästa kandidaten för jobbet och varför du vill ha tjänsten.
 • Använda för mycket jargong. Rekryteringschefer vill inte läsa ett CV som är fullt av tekniska termer som de inte förstår.
 • Utelämna viktiga detaljer. Se till att inkludera dina kontaktuppgifter, utbildningsbakgrund, jobbhistorik och alla relevanta färdigheter och erfarenheter.
 • Använda en generisk mall. Ta dig tid att anpassa ditt CV till det jobb du söker. På så sätt visar du arbetsgivaren att du verkligen är intresserad av tjänsten.
 • Stavfel och grammatiska fel. Dubbelkolla alltid ditt CV för stavfel, stavfel och grammatiska fel.
 • Fokusera för mycket på arbetsuppgifter. Se till att inkludera prestationer och framgångar för att visa arbetsgivaren att du är en bra kandidat.
 • Inkludera personlig information. Undvik att ange personlig information som ålder, civilstånd eller religiös övertygelse.


Viktiga punkter i ett CV för en civilingenjör

 • Framhäva relevant erfarenhet av civilingenjörsarbete och design.
 • Visa förtrogenhet med relevant programvara och teknik.
 • Lyft fram tekniska färdigheter som AutoCAD och CADD.
 • Nämn erfarenhet av projektplanering och projektledning.
 • Inkludera certifieringar och yrkesmässiga medlemskap.
 • Visa kunskap om tekniska principer och bestämmelser.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
 • Utmärkt problemlösningsförmåga och analytisk förmåga.
 • Inkludera en portfölj med relevanta projekt.

Det är dags att börja söka jobb. Se till att du visar framfötterna och får ditt nästa jobb inom postsektorn med hjälp av resumaker.se.
Färdiga mallar som hjälper ditt CV att stå ut för rekryterare.
Prova Resumakers professionella cv-byggare nu. Börja gratis