Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 28/01/2024

Denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicy") är en integrerad del av användarvillkoren och båda dokumenten bör läsas tillsammans.

Resumaker S.L, spanskt företagsnummer B56750292 ("Företag", "Vi", "Vi" eller "Vår") driver webbplatsen https://resumaker.se och den tjänst som tillhandahålls via webbplatsen (Tjänsten eller Webbplatsen).

Företaget respekterar sina användares integritet. För att förbättra skyddet av användarna publicerar företaget denna sekretesspolicy om hur företaget samlar in din information från din användning av tjänsten.

Behandlingen och insamlingen av personuppgifter regleras av den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning ("UK GDPR") och Kaliforniens lag om konsumentintegritet ("CCPA"), och när du förser företaget med sådan information kommer företaget endast att använda din information i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar, inklusive GDPR, UK GDPR och CCPA. Du har alltid kontroll över din information, och du kan återkalla ditt samtycke till att lämna din information till företaget.

Personuppgiftsansvarig för tjänsten är Resumaker S.L, spanskt företagsnummer B56750292 som är den enhet som bestämmer hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål som beskrivs i sekretesspolicyn.

 1. Allmänt

Under din användning av tjänsten kommer företaget att samla in följande information i enlighet med ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst. Dessa uppgifter måste lämnas till oss om du vill använda vår tjänst:

 • Kontaktuppgifter som namn, adress och e-postadress;
 • Ditt CV och de personuppgifter och foton som du fyllt i i ditt CV, t.ex. telefonnummer, födelsedatum, anställningshistorik, utbildning, kurser, hobbies, färdigheter, profiler i sociala medier, sessions-ID osv.
 • Faktura- och betalningsuppgifter.
 • Eventuella andra uppgifter som i förekommande fall kommer att specificeras av företaget.

 

 1. Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter
  1. Enligt GDPR och med förbehåll för olika undantag har du följande rättigheter:
 • Att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dina personuppgifter på din begäran;
 • Att korrigera, radera eller begränsa dina uppgifter på din begäran (rätten att bli bortglömd);
 • Att invända mot behandlingen av din information;
 • Att begära att företaget förser dig med dina personuppgifter och, om möjligt, överföra dina uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).
 • Att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling;
  1. Inga avgifter krävs för att utöva någon av ovanstående rättigheter. Med förbehåll för GDPR kan företaget dock debitera dig en rimlig avgift, inklusive administrationsavgifter, om din begäran är upprepad eller överdriven eller kräver att företaget gör överdrivna och/eller kostsamma ansträngningar.
    
  2. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta företagets dataskyddsombud på följande kontaktuppgifter:

Resumaker S.L

Avenida Diagonal 534

Barcelona, 08006

Spanien

support@resumaker.se

 

 1. Databas och användning av information
  1. All insamlad information enligt ovan lagras i företagets databas. I enlighet med ditt samtycke garanterar företaget att använda sådan information för följande ändamål:
 • Möjliggör bekväm och effektiv användning;
 • Förbättra och berika befintliga tjänster och innehåll;
 • Ändra och/eller ta bort befintliga tjänster och innehåll;
 • Utföra forskning och tillhandahålla statistisk information till tredje part (i sådana fall kommer den tillhandahållna informationen inte att identifiera dig);
 • Genomföra företagets villkor;
 • Uppbära betalningar;
 • Alla andra ändamål som anges i användarvillkoren och denna sekretesspolicy.
  1. Information som du väljer att ge företaget samlas in och används eftersom företaget har ett legitimt affärsintresse av att dina personuppgifter används för ovanstående ändamål. Detta gör det möjligt för företaget att skicka dig relevant och personligt anpassat innehåll för att förbättra din användning av tjänsten. Du har rätt att invända mot detta genom att kontakta företaget via e-post: support@resumaker.se. Observera att om du gör invändningar kan detta påverka företagets förmåga att skicka personligt anpassat innehåll till dig.
    
  2. Observera att en del av den information som du kommer att bli ombedd att lämna är nödvändig för att du ska kunna få tillgång till tjänsterna. Om du vägrar att lämna viss information kan det därför leda till att du inte får tillgång till tjänsterna, eftersom företaget i praktiken inte kommer att kunna tillhandahålla dig tjänsterna.
    
  3. Företaget kan få din information från tredje parter som företaget samarbetar med (t.ex. affärspartners, professionella rådgivare, tjänsteleverantörer etc.) och företaget kan få din information från dem.

 

 1. Överföring av information till tredje part
  1. Med ditt samtycke kommer företaget att överföra och/eller dela din information i följande fall och under följande omständigheter och, när det är tillämpligt, kommer det att ge dig ett rimligt varsel om detta:
 • När du har tillåtit företaget att överföra och/eller dela din information;
 • När du bryter mot webbplatsens användarvillkor eller agerar olagligt;
 • För att upprätthålla villkoren eller andra avtal eller policyer;
 • För att driva in din skuld till företaget genom en tredje part som specialiserat sig på att driva in skulder, inklusive advokatbyråer;
 • Som svar på en stämning eller liknande utredningsbegäran, ett domstolsbeslut eller en begäran om samarbete från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter;
 • För att fastställa eller utöva företagets lagliga rättigheter;
 • För att försvara sig mot rättsliga anspråk, eller om det på annat sätt krävs enligt lag. I sådana fall kan bolaget efter eget gottfinnande ta upp eller avstå från alla rättsliga invändningar eller rättigheter som bolaget har tillgång till;
 • När företaget anser att det är lämpligt att lämna ut information i samband med ansträngningar för att utreda, förhindra, rapportera eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller andra oegentligheter;
 • För att skydda och försvara företagets, dess användares, anställdas eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet;
 • I samband med en betydande företagstransaktion, t.ex. försäljning av företagets verksamhet, avyttring, fusion, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller i händelse av insolvens.
  1. Med överensstämmelse med CCPA delar, säljer, avslöjar eller kommersialiserar vi inte din information om inte annat uttryckligen anges.

 

 1. Tredje part

 

  1. Det finns flera ställen på webbplatsen där du kan klicka på en länk för att få tillgång till andra webbplatser som inte omfattas av denna sekretesspolicy och som inte är relaterade till företaget, inklusive, men inte enbart, länkar som leder till webbplatser från tredje part. Dessa länkar kan självständigt begära och samla in information, inklusive personlig information, från dig och, i vissa fall, förse företaget med information om dina aktiviteter på dessa länkar.
    
  2. Varje tredje part som beskrivs ovan kan ha en egen sekretesspolicy som beskriver dess användning av personlig information, och en sådan policy kommer att reglera användningen, hanteringen och avslöjandet av användarens personliga information. Om du vill ha ytterligare information om tredje parters sekretesspolicy rekommenderar företaget att du besöker dessa tredjepartstjänster och läser deras sekretesspolicy.
    
  3. Din information kommer att hanteras och användas av företagets betrodda tredje parter, inklusive följande mottagare, för att leverera tjänster som tillhandahålls av företaget:
 • Leverantörer, partners och underleverantörer för företagets räkning;
 • Analys- och sökmotorleverantörer som kan hjälpa företaget att förbättra tjänstens optimering och prestanda.
 1. Behållning av din information

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, inklusive, men inte enbart, för att uppfylla rättsliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav. Lagringsperioden bestäms baserat på mängden, arten och känsligheten av dina personuppgifter, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina uppgifter, de syften för vilka företaget behandlar dina uppgifter och om sådana syften kan uppnås på annat sätt i enlighet med tillämplig lag.

 

 1. Användning av olika tekniker för datainsamling
  1. Med ditt samtycke använder vi olika tekniker för att samla in information från din enhet och om dina aktiviteter när du använder Tjänsten för att förbättra och anpassa din online-upplevelse av Tjänsten, bland annat genom att lagra cookies på din enhet (för mer information om cookies, se vårt meddelande om cookies). Observera att en del av den teknik som vi använder är nödvändig för att kunna använda tjänsten och en del används för att tillhandahålla funktioner från tredje part.
    
  2. Observera att vi inte kan garantera att tjänsten fungerar och används på rätt sätt, och om vi inte tillåter oss att samla in information med hjälp av sådan teknik kommer vi inte att kunna erbjuda dig våra tjänster och du kommer att uppmanas att avstå från att använda tjänsten.
    
  3. Under din användning av Tjänsten kan tredjepartstjänster lagra cookies på din enhet, t.ex. när en del av tjänstens innehåll är inbäddat från tjänsterna från tredje part. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa cookies och att du bör kontrollera den tredje partens cookiepolicy.
    
 2. Datasäkerhet
  1. Företaget vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för datasäkerhet för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till dina personuppgifter. Inget system kan dock vara helt säkert. Företaget garanterar därför inte att dess tjänster kommer att vara helt immuna mot säkerhetsöverträdelser och/eller obehörig åtkomst, inklusive åtkomst till data som lagras i tjänsten, även om företaget kommer att kontakta dig vid en överträdelse av din datasäkerhet i enlighet med tillämplig lag.
    
  2. Företaget kontrollerar från tid till annan tjänstens datasäkerhet och genomför ändringar och uppgraderingar i enlighet med detta för att upprätthålla tjänstens säkerhet. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakas dig på grund av exponering av din information genom obehörig åtkomst till företagets databas och/eller på grund av vårdslöshet eller handlingar som inte kontrolleras av företaget.
    
 3. Mindreåriga

Vi samlar inte medvetet in eller begär information från personer under arton (18) år och tillåter inte heller medvetet minderåriga att använda tjänsten eller någon av våra tjänster. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in information från en minderårig utan samtycke från dennes förälder eller vårdnadshavare kommer vi omedelbart att ta bort sådan insamlad information och blockera dennes tillgång till tjänsten och/eller någon av våra tjänster.
 

 1. Uppdateringar via e-post
  1. Företaget kan erbjuda alla sina användare att ta emot e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev om uppdateringar, förbättringar och andra användarmeddelanden om företagets verksamhet, inklusive via e-post och SMS ("Mailings").
    
  2. Det förtydligas att du när som helst kommer att ha möjlighet att avstå från att ta emot utskick genom att kontakta företaget och/eller genom att klicka på länken för avregistrering som finns tillgänglig i de utskick som företaget skickar till dig.

 

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

Företaget kan ibland uppdatera denna sekretesspolicy. Företaget kommer att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du senast har lämnat till företaget och/eller genom att på ett väl synligt sätt lägga ut ett meddelande om ändringarna och ange datumet för ändringen i rubriken för sekretesspolicyn.
 

 1. Kontakta oss

Vi vill alltid höra från våra kunder. Om du har några frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-post: support@resumaker.se, eller skriva till oss på: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spanien.